ochrana majetku

Ochrana majetku vede před ochranou zdraví

V současném světě se neustále vedou nejrůznější diskuze, zdali je pro lidi přednější majetek, bohatství nebo rodina či zdraví. Bohužel se nyní zjišťuje, že majetek a bohatství je pro lidi mnohem přednější, protože právě díky majetku si mohou mnohdy dopřát přesně to, co chtějí. Jenže díky tomu, že se lidé ženou za bohatstvím, zapomínají na své zdraví i na to, že je důležité mít rodinu.

Nicméně co se týče zdraví, to bychom hlavně v dnešním světě měli mít životní pojistku. Ta je důležitá hlavně u lidí, v jejichž rodině jsou nějaké dědičné choroby, kteří kouří, výrazně pijí alkohol nebo jedí velice nezdravě. Podle aktuálních průzkumů, které se o této tématice dělají, bohužel vyplývá, že se lidé zabývají raději svým vlastním majetkem, o který daleko více pečují, než svým zdraví. Ochrana majetku je na prvním místě.

Kolik průměrně platí za zdravotní pojištění?

To, že lidé upřednostňují svůj majetek, jde vidět i na to, kolik průměrně platí za zdravotní pojištění, pokud ho tedy vůbec mají. Řada lidí bohužel zdravotní pojištění ani nemá a často na to doplácí. Průměrně za rok jsou Češi ochotni utratit za zdravotní pojistku jenom šest tisíc korun, což je velice málo hlavně v porovnání s Evropskou unií, kde se roční náklady na zdravotní pojištění vyšplhají třeba až k 26 tisícům.

Pojištění svého majetku má však většina Čechů, kteří se obávají nejen krádeží, ale v současném světě také nějaké přírodní katastrofy. Po nedávném hurikánu Irma, který sice řádil naprosto někde jinde, lidé začínají více věřit v možnost nějaké přírodní pohromy, tudíž počet pojistek majetku stoupl.

Obě pojištění mají však ti, kteří splácejí hypotéku

Pokud někdo splácí hypotéku, pak má většinou obě pojistky a to hlavně proto, že pokud by se něco zdravotního přihodilo, pojištění vždycky dopomůže k tomu, aby splátka hypotéky byla provedena.

You may also like...