Knižní bestseller “Bohatý táta, chudý táta” učí, jak nakládat s penězi

Knižní bestseller “Bohatý táta, chudý táta” učí, jak nakládat s penězi

Každý velký podnikatel a úspěšný člověk by neměl mít velkou televizi, ale naopak by měl mít velkou knihovnu. Právě velká knihovna svědčí o inteligenci, právě velká knihovna je důkazem toho, že úspěšný netráví svůj čas s televizí a seriály, ale naopak ho tráví s knihami, které člověku dají daleko více než seriály a filmy. Nabízí se nyní otázka, jaké knihy by neměl ve své knihovně žádný podnikatel nebo úspěšný člověk postrádat, jaké knihy stojí za přečtení, jaké knihy by měl znát každý úspěšný. Jednou takovou knihou je knižní bestseller, který byl přeložen do více jak čtyřiceti jazyků. Je jím kniha “Bohatý táta, chudý táta”.  

O knize nemusíme dlouho mluvit. Jedná se o příběh muže, který se inspiruje svým chudým a zároveň biologickým otcem a otcem bohatým, který však není biologický, ale který je otcem jeho kamaráda. Poznává, že vysokoškolský titul není všechno, že pracovat pro peníze není to samé jako to, když peníze pracují pro člověka. Díky svým myšlenkám, domněnkám a také poznatkům učí i ostatní lidi to, co se naučil díky otcům. Učí lidi nejen nakládat s penězi, ale učí je mnohem víc.  

My si však prozraďme několik výroků a věcí, o nichž si v knize můžete přečíst a které se týkají právě peněz a toho, jak s nimi nakládat.  

Vždy uvažujte o příležitostech 

Zatímco chudý otec vždycky říkával, že si něco nemůže dovolit, místo toho aby přemýšlel, jak by si to mohl dovolit. Vždycky je kouzlo v tom, jak si člověk položí otázku a jak k dané věci přistupuje. Hledat proto příležitosti je třeba, vyhledáte tak příležitosti k tomu, abyste si vydělali opět o něco víc. Zatímco první věta z úst chudého otce automaticky člověka naladí do nálady, kdy ví, že toho nedosáhne. Druhá věta však člověka motivuje a člověk pak začne hledat řešení a možnosti.  

Bohatí na nákupech získávají, chudí přebírají 

Zatímco chudý člověk vidí v domě jenom možnost bydlení, bohatý vidí možnost pronájmu a možnost získat další příjmy. I to je rozdíl mezi bohatými a chudými, který se popisuje ve zmiňovaném knižním bestselleru, který může každého člověku lecčemu novému naučit.  

You may also like...