Co je to insolvence?

Co je to insolvence?

V souvislosti s bankovními i nebankovními půjčkami se můžete setkat s pojmy, kterým nebudete na první přečtení dobře rozumět. Zejména pokud jste s půjčkami nikdy dříve nepřišli do kontaktu, možná budete potřebovat vysvětlení konkrétních pojmů. Jedním takovým pojmem může být dluhová past, do které se dostává člověk, který má na krku více závazků než kolik je schopen splácet. Také se můžete setkat s pojmem “osobní bankrot”, což je jinými slovy oddlužení. S tím úzce souvisí také slovo “insolvence” a nad tím se pojďme na malou chvilku pozastavit. 

Jak již bylo zmíněno, v souvislosti s půjčkami a také s dluhy jako takovými se můžete setkat s mnoha pojmy, kterým nemusíte hned rozumět. Pozastavme se nad zmiňovanou insolvencí, což je stav, který není u nás v České republice nic neznámého nebo snad překvapivého. Mnozí z našich spoluobčanů mají s insolvencí co do činění Proto si pojďme říct, co to insolvence vlastně je. 

Co je to insolvence?

Pokud hovoříme o insolvenci, hovoříme o platební neschopnosti dlužníka řádně splácet své pohledávky. Jinými slovy je to neschopnost člověka platit své dosavadní půjčky. Bohužel insolvence často dovede člověka ke kroku, že si opět vezme půjčku, aby tím pádem uhradil staré závazky. Jenže to se posléze opakuje a dostává se tím do dluhové spirály, z níž je velice těžké dostat se opět ven. 

Co je to insolvenční řízení?

V souvislosti s insolvencí se můžete také setkat s pojmem “insolvenční řízení”. Insolvenční řízení je soudní řízení, při němž se projednává dlužníkův úpadek a také následky dlužníkova úpadku. Úpadek se projednává bez ohledu na to, jestli je dlužníkem právnická osoba, fyzická osoba nebo snad osoba samostatně výdělečně činná. 

Co je to osobní bankrot?

Taktéž v souvislosti s insolvencí a s insolvenčním řízením se můžete setkat s již zmíněným pojmem, kterým je “osobní bankrot”. Jak již bylo zmíněno, jedná se o jisté oddlužení, o kterém se však rozhoduje při insolvenčním řízení, a které se řídí podmínkami insolvenčního zákona.

You may also like...