finance

Zvýšení minimální mzdy v roce 2016

Na minimální mzdu, tedy na nejnižší přípustnou výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu, má nárok každý zaměstnanec v pracovním poměru, a to jak poměru na dobu určitou i neurčitou či souběžné pracovní poměry. Minimální mzda se vztahuje také na zaměstnance v právním vztahu založeném na dohodě o práci vykonávané mimo pracovní poměr. Takovými dohodami jsou například i dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Bude-li mzda, plat nebo odměna z dohody v jednom kalendářním měsíci nižší, než je stanovená výše minimální mzdy, je povinen zaměstnavatel zaměstnanci mzdu či plat doplatit.
Výše minimální mzdy byla vládou České Republiky během jednání 20. srpna 2015 zvýšena z 55 Kč na 58,70 Kč s účinností od 1. ledna 2016. Tímto dnem se zvyšuje jak základní sazba minimální mzdy, tak i sazba minimální mzdy, pro zaměstnance s invalidním důchodem.
Spolu s Českou Republikou zvýšilo minimální mzdu začátkem roku 2016 14 zemí Evropské Unie, přičemž hodinová minimální mzda je stanovena pouze ve 22 ze všech 28 členských zemí, minimální mzda není stanovena v Dánsku, Finsku, Itálii, Kypru, Rakousku a Švédsku.Ke zvýšení minimální mzdy tedy došlo 1. ledna 2016 v Bulharsku, Česku, Estonsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Nizozemí, Polsku, Portugalsku a Slovensku. K žádné změně ve výši minimální mzdy nedošlo pouze v Belgii, Bulharsku, Německu, Rumunsku, Řecku a Velké Británii. Zatímco v České Republice je výše hodinové minimální mzdy od roku 2016 stanovena na 58,70, v Lucembursku, kde je tato hodnota nejvyšší, dosahuje hodinová minimální mzda výše 301 Kč, nejnižší částka je stanovena v Bulharsku, kde minimální hodinová mzda dosahuje 34 Kč, což je zhruba 9krát nižší částka, než v Lucembursku.
Dalšími zeměmi s nejvyšší hodnotou minimální mzdy, která zde dosahuje hodnoty 230 Kč a více jsou kromě Lucemburska také Francie, Nizozemí, Irsko, Belgie, Velká Británie a Německo. Mezi hodnotami 100 Kč až 125 Kč se pohybuje Slovinsko, Malta a Španělsko a v rozmezí 60 Kč do 95 Kč Řecko, Portugalsko, Estonsko, Polsko, Chorvatsko, Slovensko a Lotyšsko. Česká Republika se tak řadí mezi země s nejnižší hodnotou hodinové minimální mzdy tedy nižší než 60 Kč, do této skupiny patří také Litva, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.

Zdroje: mpsv.cz

You may also like...