finance

Pojištění pro podnikatele

Každá neočekávaná událost může zcela zbytečně ohrozit provoz firmy či výrazně zasáhnout její rozpočet. Přitom škála pojištění, díky kterým lze mnoha neočekávaným událostem zamezit je dnes již skutečně široká. Pojištění podnikatelů a jejich majetku má hned několik skupin.Nejčastěji si podnikatelé sjednávají pojištění odpovědnosti podnikatelů nebo strojů a techniky. Přičemž sjednat si lze jak jednotlivé druhy pojištění, tak si nechat sestavit například komplexnější balíček různých pojištění, o které má podnikatel v případě své firmy největší zájem.
V rámci pojištění odpovědnosti podnikatelů, které pojistí podnikatele především před finančními a jinými újmami způsobenými firmě, je možné sjednat pojištění například pro náhradu újmy způsobené podnikatelskou činností třetí osobě, jakou může být například škoda na zdraví, životě nebo majetku této osoby. Pojistit lze také náhradu škody způsobené výrobkem koncovému uživateli, v případě kterého lze zajistit například úhradu nutné zdravotní péče uživatele, náhradu škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem nemovitosti, kterou zprostředkovala firma podnikatele a náhradu škody vzniklé na věcech zaměstnanců, kdy lze vynahradit zaměstnanci škodu, způsobenou v zaměstnání.
Pojištění majetku podnikatelů zajišťuje naopak ochranu podnikatele a jeho firmy. Tímto pojištěním lze pokrýt rizika vzniklé živelnými pohromami, krádeží, vloupáním, vandalismem a dalšími neočekávanými událostmi. Pojistit lze v tomto případě nemovité objekty firmy, například její budovy, haly a další stavby, movité věci firmy, tedy různá technologická zařízení, stroje, materiály a podobně. Stejně tak lze pojistit i leasing, tedy vše pronajaté či půjčené firmou a stejně tak i dokumentaci či software firmy podnikatele.

Zdroj: penize.cz

 

You may also like...