ekonomika

Bankovní půjčky

Bankovní půjčky si lidé nejčastěji sjednávají v případě potřeby většího výdaje, například rekonstrukce, či nový nábytek, stejně jako v případě potřeby rychle vyřešit náhlou finanční tíseň. V tomto případě si lze nejčastěji v bance zřídit kontokorentní či spotřebitelský úvěr.
Klasický spotřebitelský úvěr poskytují komerční banky v různých formách, ať už pro nákup spotřebního zboží, tak i například pro nákup nemovitosti či automobilu. Pro poskytnutí spotřebitelského úvěru zpravidla stačí býtplnoletým občanem České republiky s pravidelným příjmem umožňujícímúvěr splácet. Po sjednání spotřebitelského úvěru jej poté budete měsíčněsplácet. Výše splátek závisí především na výši půjčené částky a nastavené době splácení.Dalším činitelem je ovšem také důvod sjednání půjčky. V tomto případě je třeba rozlišit účelový a bezúčelový úvěr.
V případě účelového úvěru banky požadují doložení použití tohoto úvěru. Tyto úvěry jsou nejčastěji sjednávány za účelem nákupu spotřebního zboží, služeb či nemovitostí, přičemž v případě sjednání úvěru za účelem zakoupení nemovitostí poskytují banky většinou nižší úrokovou sazbu a nastavují delší dobu splatnosti.Po předložení faktury převede banka peníze přímo na klientem vybraný účet.

Pokud někdo nechce bance sdělit, k čemu hodlá úvěr použít, může si zřídit úvěr bezúčelový. Tento úvěr lze použít k jakémukoliv účelu bez sdělení bance jakékoliv informace o jeho použití, ovšem cenou za to jsou vyšší úrokové sazby. Banka po sjednání tohoto úvěru vyplatí peníze klientovi buď v hotovosti, nebo je převede na klientem vybraný účet.
Dalším způsobem, jak získat finanční prostředky pro mimořádné potřeby je zřízení kontokorentního úvěru. Jedná se o krátkodobý úvěrposkytnutý bankou majiteli účtu v této bance a funguje na základě možnosti čerpat finanční prostředky z tohoto účtu do mínusové hodnoty, tedy přečerpávat tento účet.
Zdroje:

You may also like...