dane

Daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na dítě až do 26 let věku, tedy včetně měsíce, kdy dítě dovršilo 26 let, jestliže toto dítě nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně studuje. Tím se rozumí studium na střední a vysoké škole, a to i studium dálkovou, distanční, večerní nebo kombinovanou formou. Jedná se většinou o dítě vlastní, daňové zvýhodnění lze ovšem také uplatnit na dítě osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů a dokonce i vnouče, v případě, že jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli toto zvýhodnění uplatnit. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společné domácnosti.
Daňové zvýhodnění se vztahuje také na dítě, které nemůže studovat či pracovat ze zdravotních důvodů. Daňové zvýhodnění je možné uplatnit během studia dítěte na střední škole a to včetně doby od skončení školního roku do zahájení dalšího školního roku, pokud studium pokračuje bez jeho přerušení, doby od úspěšně vykonané maturitní zkoušky do konce školního roku a doby školních prázdnin.
Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu fyzických osob a činí na první dítě 1 117 Kč měsíčně, na druhé dítě 1 317 Kč měsíčně a na třetí dítě 1 417 Kč měsíčně. Pokud tedy zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno či více dětí, je jeho měsíční čistá mzda vždy vyšší než u bezdětného zaměstnance. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů žijících ve společné domácnosti, přičemž zaměstnanec jej uplatňuje měsíčně a Osoba samostatně výdělečně činná jednou do roka.
Pokud je částka daňového zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, má zaměstnanec nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu fyzických osob. Zaměstnanec s nižší hrubou mzdou obdrží díky daňovému zvýhodnění čistou mzdu vyšší než mzdu hrubou.

Zdroje: ipodnikatel.cz

You may also like...