pojisteni

Jak se lze pojistit?

Základní pojištění osob si lze zřídit za účelem zajištění finanční ochrany před neočekávanými událostmi či nehodami. Pojistit tak můžete jak sebe, tak i své blízké a zajistíte si tak finanční jistotu ochrany před všemi možnými negativními faktory jakými je například úraz či nemoc, ale také například ztráta příjmu či odpovědnost za škody způsobenou třetím osobám. Jaká všechna pojištění osob lze na sebe využívat? Všechna tato pojištění lze rozdělit do několika skupin, určených pro konkrétní faktor, vůči kterému se chcete pojistit.
Zdravotní pojištění je základním pojištěním, které za celý život nevyužije jen skutečně málokdo. Toto pojištění lze rozdělit na zákonné a soukromé zdravotní pojištění. Zákonné zdravotní pojištění má povinnost odvádět každý jednotlivým zdravotním pojišťovnám, prostřednictvím kterých hradí pojištěnec svoji povinnou zdravotní péči. Soukromé pojištění nabízí oproti zákonnému možnost pojištění proti riziku ztráty příjmu, které vznikne v důsledku úrazu či nemoci a jeho uzavření je dobrovolné.
Životní pojištění umožní pojištěnci ochranu sebe či jeho rodiny před finančními důsledky možných životních situací. Pojistit se tak lze proti riziku smrti, trvalé invalidity či smrti úrazem. Toto pojištění lze opět rozdělit na rezervotvorné životní pojištění, které nabízí formu spoření, kdy bude část pojistného pojištěnci vrácena a rizikové životní pojištění, v jehož případě je veškeré pojistné určeno na pokrytí životního rizika, například na zajištění rodiny v případě úmrtí.
Úrazové pojištění poskytuje pojištěnci ochranu před finančními důsledky možných úrazů, které by mohly nastat v době rekonvalescence po úrazu. V případě tohoto pojištění lze určit také jeho délku trvání například pro zájezd či vymezit jen pro určitou pracovní dobu. A cestovní pojištění zase zaručuje pojištěnci, který hodlá vycestovat do zahraničí, možnost předejít rizikům finančních obtíží v případě neočekávaných událostí například onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo způsobení škody třetí osobě.
Zdroje:
http://www.finance.cz/pojisteni/osoby/zdravotni-pojisteni/
http://www.penize.cz/zivotni-pojisteni
http://www.finance.cz/pojisteni/osoby/urazove-pojisteni/ucel/
http://www.finance.cz/pojisteni/osoby/cestovni-pojisteni/rizika/

You may also like...