mzdy

Jak jsou placení šéfové v ČR?

Mnozí z nás mohou být přesvědčeni, že pojem „šéf“ automaticky evokuje tučnou mzdu. Tento zastaralý stereotyp ovšem může mít mnohdy k pravdě daleko, vysoký plat může být sice vyšší, než běžný plat podřízených zaměstnanců, ovšem mnoho „šéfů“ zaměstnaných ve státních institucích by bylo schopných si vydělat mnohem více na téže pozici v soukromé instituci. Kteří zaměstnanci ve vedoucích a ředitelských pozicích jsou tedy v České Republice nejlépe placeni a jak moc se liší platy soukromých a státních institucí?
Soukromé instituce nepochybně zajistí plat mnohem vyšší, ovšem šéf ve státní instituci má zase jistotu toho, že o svoji práci jen tak nepřijde a i kdyby přišel, dle služebního zákona může za jistých okolností být až do nalezení dalšího místa vyžít s osmdesáti procenty platu.
Šéfové státních úřadů či institucí mají své platy stanoveny dle takzvané „platové tabulky“, která určuje základní plat dle jednotlivých funkcí, vzdělání zaměstnanců a počet odpracovaných let v daných institucích. K tomuto základu mohou být připočteny také další příplatky za vedoucí pozici a další odměny.
Z českých šéfů státních institucí si zatím nejlépe vede guvernér České národní banky, jehož měsíční odměna dosahuje zhruba 430 tisíc korun, tento plat je stanoven bankovní radou, jejímž šesti členům zase vyznačuje plat guvernér. Platy udělované zaměstnancům ČNB jsou každoročně oficiálně zveřejňovány ve výroční zprávě ČNB. Pod těmito částkami je ale značný propad k dalším státním šéfům. Plat ústavních činitelů stanoví základ, který například u soudce dosahuje 77 tisíc korun měsíčně a u politiků je to zhruba 60 tisíc korun.Tyto platy se následně násobí dle důležitosti funkce. Platy šéfů dalších státních úřadů se obvykle pohybují kolem 140 tisíc korun měsíčně.
Jak se ale vede šéfům v soukromém sektoru? Měsíční mzda manažerů na vysokých pozicích ve velkých firmách působících v oblasti strategické bezpečnosti může dosahovat až 400 tisíc korun. Velmi dobře placené jsou také řídící pozice v institucích působících ve financích, obchodě, reklamě a technickém rozvoji a výzkumu, kde tyto pozice dosáhnou na měsíční plat i nad 200 tisíc korun.

You may also like...