Podnikání na VŠ

Znáte důvody, proč začít podnikat už na vysoké?

Většina vysokoškoláků po studiu začne budovat kariéru zaměstnance, ne však všichni. Pokud patříte mezi ty, kteří si svou budoucnost představují ve vlastním podnikání, možná už přemýšlíte kdy začít. A platí že čím dřív – tím líp.

K zahájení samostatné výdělečné činnosti stačí navštívit libovolný živnostenský úřad, který nemusí korespondovat s vaším trvalým bydlištěm, a ohlásit zahájení živnosti. Vyplníte pouze jednotný registrační formulář a živnostenský úřad přitom sám informuje ostatní instituce jako zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení a finanční úřad.

Pro některé činnosti není dokonce živnostenský list podmínkou, týká se to například hudebníků, herců či spisovatelů.

Tip: Z úspěšného podnikání samozřejmě plyne i příjem. Tím se vám nabízí možnost usnadnit si studium,například vypracováním bakalářské práce na zakázku. Mnoha studenty využívaný způsob vám uvolní ruce k rozvoji vlastního podnikání.

Studenti neplatí zdravotní a sociální pojištění

Každá osoba samostatně výdělečně činná musí v Česku měsíčně hradit alespoň minimální zdravotní pojištění, i když je ve ztrátě. Za studenty mladší 26 let platí zdravotní pojištění stát, proto odvádí zdravotní pojištění jednorázově, dle dosaženého hospodářského zisku. V prvním roce podnikání tak během roku neplatí žádné zdravotní pojištění a v dalším roce platí zálohy dle skutečného příjmu. Takže motivace pro podnikání už při studiu je jasná – významně ušetříte.

Student nejde do takového rizika

Každé podnikání je samozřejmě určitým rizikem, bez toho to ani nejde. Jiné riziko je ovšem při studiu, kdy nemáte větší závazky a nejste na příjmech z podnikání plně závislí a jiné, když již máte rodinu a hypotéku. Můžete  si tak dovolit větší risk a přitom podstupovat menší riziko – to se vyplatí.

Tip: Podnikáním při studiu vždy podstupujete jedno velké riziko – že nebudete stíhat ani jedno, ani druhé. S tím vám pomůže služba vypracování seminárních prací.

Studenti mohou uplatnit různé slevy

Studenti si z daně mohou odečíst nejen vynaložené náklady a uplatnit slevu na poplatníka, ale také si mohou odečíst slevu na studenta. Všechny ostatní výhody se pak u studenta uplatní stejně jako u ostatních. Tedy máte-li malé dítě, pak odečítáte i zvýhodnění na dítě, a máte-li nezaměstnanou partnerku či partnera, kterého živíte, můžete uplatnit i její/jeho slevu na poplatníka jako slevu za partnera, kterého živíte.

You may also like...