Výše předčasného důchodu

Kolik lidí aktuálně pobírá předčasný důchod a v jaké výši?

Každým rokem se důchodci radují z toho, že jim přidají pár korun navíc. Letos se jednalo o zvyšování důchodu o rovnou pětistovku, což už je znatelná částka. Nicméně nejen, že přibývá peněz v důchodu, ale taky přibývá těch, kteří do důchodu jdou předčasně. Například během loňského roku odešlo do předčasného důchodu přes patnáct tisíc Čechů. Skoro třetina však pobírá minimální důchod, který se ani nedotkne deseti tisíc měsíčně.

Jak jsme zmínili, jenom během loňského roku odešlo do předčasného důchodu více jak patnáct tisíc Čechů. Krácený důchod má nyní už zhruba 618 tisíc lidí a letos jich bude rapidně přibývat. Už letos byla podána velká spousta žádostí o předčasný důchod, nyní se jen zvažuje, jestli bude žádost schválena či nikoliv.

Průměrná výše předčasného důchodu je zhruba deset a půl tisíce korun, bohužel třetina těch, kteří do důchodu odešli předčasně, nedostávají ani deset tisíc korun. V porovnání s průměrnou řádnou penzí mají taky o dost méně. Aktuální průměrný důchod činí necelých dvanáct tisíc, což je tedy o patnáct set méně.

Fakta o předčasném důchodu

Jak jsme zmínili, takřka třetina si nedosáhne ani na deset tisíc korun. Jedná se konkrétně o 212 předčasných důchodců, kteří mají méně, než deset tisíc korun. Necelá tisícovka z nich pobírá dokonce méně než tři tisíce korun.

Na druhou stranu však více jak 381 tisíc důchodců v předčasném důchodu má penzi v rozpětí od deseti do patnácti tisíc korun, a to už je velice slušné. Mezi důchodci v předčasném důchodu se najdou i ti, kteří mají důchod vyšší jak patnáct tisíc korun. Jedná se zhruba o sedmnáct tisíc.

Proč lidé odchází do předčasného důchodu?

Mnohým z nás nejde na rozum, proč lidé do předčasného důchodu odchází. Velice často za to mohou zdravotní problémy, mnohdy za to může to, že fyzicky svou práci už vykonávat nemohli nebo že si dlouho nemohli najít žádnou práci. Taky je častým důvodem to, že se musí takřka nepřetržitě starat o nemocného člena rodina nebo že musí pomoct s péčí o vnoučata.

You may also like...