Sirotčí důchody a mýty, které kolem nich kolují

Sirotčí důchody a mýty, které kolem nich kolují

Jak se říká, rodiče máme jenom jedny, proto bychom si jich měli vážit. Bohužel ne všichni mají to štěstí a rodiče mají, někteří přišli o rodiče už ve svém raném věku, tím pádem jim vznikl nárok na takzvaný sirotčí důchod. I když přijít o rodiče představuje nejen pro malé dítě, ale také pro mladého člověka obrovskou citovou zátěž, finance ze sirotčího důchodu mohou být malou útěchou. Vždyť když se přijde o rodiče, peníze jsou stále to, co se k životu potřebuje. Děti a mládež, kteří zatím tedy nejsou finančně soběstační, náleží už několikrát zmíněný sirotčí důchod, který dokáže pomoct v nelehké situaci. Jenže kolem tohoto důchodu se bohužel točí celá řada mýtů.  

Pokud hovoříme o sirotčím důchodu, hovoříme o jedné z dávek, jež se poskytuje ze systému důchodového pojištění. Patří mezi takzvané pozůstalostní důchody. Jak již bylo zmíněno, náleží nezaopatřenému dítěti, kterému je za určitých podmínek vyplácen jistý obnos po rodičích či osvojitelích.  

Sirotčí důchod není vyplácen vždy 

Jak jsme ale také zmínili, kolem sirotčího důchodu koluje také celá řada mýtů. Prvním mýtem je domněnka, že sirotčí důchod se po zesnulém rodiči přiznává pokaždé, ale tak to opravdu není. Letošním rokem se opět zmírňují podmínky, stále však platí, že musí být splněna jistá podmínka, a sice zesnulá osoba musela ke dni úmrtí získat stanovenou dobu důchodového pojištění.  

Sirotčí důchod jen po jednom z rodičů 

Dalším mýtem, který koluje mezi lidmi, je ten, že sirotčí důchod náleží dítěti jenom po jednom zesnulém rodiči. Pokud však dítěti zemřou oba dva rodiče, má nárok na sirotčí důchod po každém z nich. Po jednom i druhém rodiči náleží dítěti důchod v plné výši.  

Sirotčí důchod se nevyplácí přímo sirotkovi 

Další mylnou domněnkou, která sídlí v hlavách lidí, je ta, že sirotčí důchod se nevyplácí přímo sirotkovi. To však není pravda. Jakmile dosáhne sirotek osmnáctého věku, sirotčí důchod může být vyplácen přímo jemu, nikoli opatrovníkovi nebo žijícímu rodiči. 

You may also like...