Co je to hotovostní polštář?

Co je to hotovostní polštář?

V současné době koronavirové krize se snaží každý druhý člověk šetřit. Zatímco někteří přišli o práci a nemají na vybranou, jiní zjistili, že bez peněz by se velice brzy mohli také ocitnout. A živořit nebo být ve stresu z toho, že nemáme dostatek financí, tomu se chce každý vyhnout. Naštěstí způsobů, jak něco uspořit, je celá spousta. Například je možné vytvořit si takzvaný hotovostní polštář. Jenže co se tímto hotovostním polštářem vlastně myslí? 

Co je to hotovostní polštář 

Pokud hovoříme o hotovostním polštáři nebo o takzvaném polštáři hotovosti, mluvíme o nouzovém fondu, který si tvoříme pro případ nouze nebo pro případ mimořádných událostí. Jedná se o fond, jehož cílem je pokrýt případné životní náklady v případě, že dojde k výpadku příjmů. Hotovostní polštář však slouží mimo jiné i na pokrytí nepředvídatelných výdajů, které se mohou vyskytnout zcela mimořádně (těmi se myslí například náklad oprava vozidla, koupě nového bojleru nebo cokoli jiného).  

Odborníci jsou toho názoru, že bez hotovostního polštáře nelze žít. Jeho vytvoření by mělo být jednou z našich hlavních priorit. Díky vytvoření hotovostního polštáře se zabrání tomu, že si budeme muset půjčovat, pakliže dojde k výpadku příjmů.  

Musíme však kontrolovat své výdaje 

I když se založení hotovostního polštáře jeví jako velice snadné, není tomu tak. Aby mohlo vůbec dojít k vytvoření hotovostního polštáře, je důležité nejdříve evidovat veškeré naše výdaje. Zjistíme tak, jestli za něco utrácíme zbytečně nebo kolik činí naše nezbytné výdaje.  

Jak velký hotovostní polštář je rozumný? Rozumný hotovostní polštář je pět až deset procent našich příjmů. Čím vyšší však bude, tím lépe. POZOR – neměl by být tvořen na úkor našeho života. Zkrátka bychom ho neměli zvětšovat, pakliže víme, že si z něj budeme muset zanedlouho peníze zase vzít.  

You may also like...