rodinna firma

Rodinné firmy se dědí z generace na generaci

Rodinná firma jako ideální řešení vlastní budoucnosti. Ovšem i vedení zaběhnutého podniku s dlouholetou tradicí není žádná výhra. Když se nepodaří vše správně nastavit, rázem se rodinná firma může stát hrobem nejen samotného podnikání, ale i do té doby fungujících rodinných vztahů. Pokud hodláte svůj klednot předat další generaci, je potřeba to provést co nejlépe, aby váš rodinný podnik nepřišel “na buben”.

Z výsledků průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyplývá, že dvě třetiny majitelů českých rodinných firem hodlají v následujících pěti letech předat podnik rodinnému příslušníku, z toho jedna třetina rodinných firem je již ve fázi předávání. Roste ale i chuť vlastníků společnost prodat, v případě výhodné nabídky by s prodejem souhlasilo 60 procent majitelů. Pouze pro necelou třetinu nepřipadá prodej firmy absolutně v úvahu.

Rodinné podnikání

Rodinné podnikání má mnoho kladů. Funguje v ní větší pospolitost členů rodiny, je často vnímána jako rodinná hodnota, kterou stojí za to rozvíjet, rodinné firmy proto mohou spoléhat na velké podnikatelské nasazení svých zakladatelů a členů rodiny. Většinou bývají budovány s perspektivou dlouhodobé existence za hranice několika generací. Cílem rodinných firem totiž nebývá co nejrychleji zbohatnout, ale spíše vybudovat něco, co přetrvá a zajistí obživu nejen generaci současné, ale i těm následujícím. Proto rodinné podniky mnohem více než jiné investují zisky zpět do rozvoje svého podnikání. Majitelé českých rodinných firem, kteří jsou většinou ve věku 50 a více let, tak nyní řeší nástupnictví. Čím dál častěji ale zjišťují, že jejich potomci nejsou na převzetí připraveni. Nejde ani tak o to, že by nebyli odhodláni a pracovití, ale spíš nejsou připraveni převzít otěže firmy s maximální odpovědností.

Samozřejmě prošlapaná cestička vašimi předchůdci má jistě mnoho výhod, ale představuje i spoustu závazků a úskalí. Důležité je i oddělit pracovní záležitosti od těch rodinných, nemíchat je dohromady a také zachovat obě dvě roviny v harmonii. Aby firma šlapala jako hodinky, je důležité hýčkat a vážit si zaměstnanců. To by měla být priorita číslo jedna. Přece jen oni jsou ti, kteří Vám pomáhají se rozvíjet a růst. To, zda to budou členové rodiny, nebo ne, už je jen na vás.

You may also like...