komunikace

Kontakty a komunikace se nesmí stát lhostejností

Podnikání a samotný podnik je založen na jednom celku. Jistě to vidíte, i když nevlastníte žádnou společnost. Nápad a majitel nápadu – to je základ, díky kterému lze dosáhnout velké a slavné firmy. Poté (než přijde samotná realizace) je potřeba učinit nespočet kroků. Mezi ně patří rozhodně průzkum trhu a následná analýza toho, zda mají potencionální klienti o daný produkt zájem. Pokud všechno směřuje k tomu, že firma bude opravdu fungovat v zelených číslech, nic nebrání její realizaci.

V tomto okamžiku se z firmy stává onen celek. Pro podnikatele a majitele tzv. „druhá rodina“. Je zapotřebí si uvědomit, že se jedná o zaměstnance, o jejich nadřízené, o kontakty – vše společně tvoří společnost. Bez vzájemného respektu a učení se od sebe nelze vybudovat nic než skládku.

Velký důraz by se měl dávat na komunikaci. Pokud je špatná, i vztahy ve firmě či mimo ni jsou zlé. A udržování kontaktů je pro majitele podniku opravdu důležité.

Kontakty zaručují nejen dobré partnerství, ale také přátelství

Neberte své obchodní partnery, odběratele či dodavatele jen jako někoho, s kým firma lehce funguje. Važte si jich jako své přátele. Povětšině to přátelé i jsou, vždyť i na obchodních schůzkách nemluvíte pouze o společném obchodu. Pokud je budete mít za přátele a oni budou sdílet stejné pocity, nevzniknou spory a nebudete se muset bát o budoucí zrušení vaší spolupráce. Jestliže se spřátelíte se svými partnery, budete mít zaručené i férové jednání.

Změna v podniku, ne v komunikaci

Často vám různá partnerství ale i vaši zaměstnanci dodají impuls k jakési změně, jež můžete udělat. Žádná změna by se ovšem neměla týkat dobré komunikace se všemi lidmi ve vašem celku, tedy ve společnosti. I když se rozhodnete k jakémukoli radikálnímu kroku, s nímž přijde velká změna, ať pak nezasahuje do vztahů vás a vašich partnerů a zaměstnanců.

You may also like...