finance-kontrolni-hlaseni

Kdy a proč podávat povinné kontrolní hlášení?

Od 1. ledna 2016 vešla v platnost všem plátcům daně z přidané hodnoty povinnost podávat spolu s daňovým přiznáním k DPH také pravidelné kontrolní hlášení. Tato povinnost vznikla za účelem zamezení daňových úniků, především v rámci karuselových obchodů, a vytvoření efektivního prostředku finanční správy, která tímto kontrolním hlášením získá podrobnější informace o transakcích.
Povinnost podávat kontrolní hlášení mají plátci daně z přidané hodnoty, tedy osoby registrované k DPH v tuzemsku. Tato povinnost zahrnuje také zahraniční subjekty, které jsou v České republice k DPH registrovány. V závislosti na osobě, se u povinnosti podávání kontrolního hlášení liší také takzvané „Sledovací období“, kdy u právnických osob je sledované období vždy jeden kalendářní měsíc a u fyzických osob je sledované období v závislosti na zdaňovacím období čtvrtletně nebo měsíčně.

Toto kontrolní hlášení je povinné podávat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně a lhůta pro jeho podání je do 25. dne následujícího měsíce při měsíční frekvenci podávání zahrnující právnické osoby a do 25. dne po uplynutí kalendářního čtvrtletí při čtvrtletní frekvenci podávání uplatněné na fyzické osoby.
Z opožděným odevzdáním povinného kontrolního hlášení se také váže pokuta za pozdní odevzdání kontrolního hlášení či neplnění povinností ve věci kontrolního hlášení. Pokuta ve výši až 10 000 Kč hrozí nejen v případě nepodání povinného hlášení, ale také v případě jeho odevzdání v nevhodné a tedy neplatné formě.

Zdroje: finance.cz

You may also like...