Ekologická daň v roce 2021. Kdy se platí?

Ekologická daň v roce 2021. Kdy se platí?

Když si kupujeme automobil, většina lidí se domnívá, že tím investice končí. Ale všechny výdaje spojené s vozidlem teprve začínají. A dokonce už tím, když přepisujete vozidlo. Do hry totiž v takovém okamžiku vstupuje takzvaná ekologická daň. O co se jedná a jak vysoká byla v letošním roce? 

Co je to ekologická daň?  

Ekologickou daní se rozumí poplatek, který se platí za to, že auto nesplňuje emisní normy. Vypočítává se podle toho, jaké má emise, stáří daného automobilu není aspekt, který by byl důležitý. 

Při určování ekologické daně se tedy o slovo hlásí emisní normy, konkrétně EURO 0 až EURO 5. Čím má norma vyšší číslo, tím nižší má emise těmito normami označený vůz. Pokud auto splňuje normu EURO 3, EURO 4 nebo EURO 5, žádný ekologický poplatek hradit nemusí.  

Pokud je vaše auto označeno jinak, daň musíte zaplatit. Pozitivní ale je, že se jedná o jednorázový poplatek, který se platí při první registraci použitého auta kategorie M1 a N1 v Česku. 

Některá auta jsou od ekologické daně osvobozená 

Jak z logiky věci vyplývá, existují tedy i vozidla, která mají výjimku z pravidla. Mluvíme zejména o těch autech, která spadají do normy EURO 3,4 a 5. Pokud vaše auto do těchto kategorií spadá, pak vaše auta jsou osvobozena od platby ekologické daně.  

Jak vysoké jsou ekologické daně? 

Výška ekologické daně se odráží od normy, do které spadá. Například vozy spadající do normy EURO 2 platí při převodu vozidla 3 000 korun. Vozidla, která splňují normu EURO 1, hradí pět tisíc korun. Pokud jste majitelem vozidla s normou EURO 0 (čili nesplňují žádnou normu), při převodu se musí zaplatit poplatek rovnající se deseti tisícům korun. 

Jednorázový poplatek 

Jak už také bylo zmíněno, jedná se o jednorázový poplatek. Platí se pouze při první registraci vozidla v České republice (pokud tedy dojíždí ze zahraničí). 

You may also like...