Přípravy energetického fondu Davida Rusňáka

Přípravy energetického fondu Davida Rusňáka jsou v plném proudu

Skupina Davida Rusňáka pilně pracuje na silném a kvalitním portfoliu nového energetického fondu. Tento fond umožní investovat do výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a infrastruktury v oblasti energetiky a telekomunikací v České republice.

Na první rok a půl provozu má DRFG připraveno více než pět fotovoltaických elektráren s hodnotou 1,9 miliard korun. Podle Pavla Svoreně, který je klíčovou osobou pro oblast energetiky DRFG, si skupina stanovila dva hlavní cíle, které se podařilo z větší části splnit.

Dokončení teplárny ve Šternberku a založení energetického fondu

Prvním z vytyčených cílů DRFG bylo dokončení teplárny ve Šternberku. K dispozici je již veškerá dokumentace, oprávnění i licence umožňující teplárnu provozovat. Skupina Davida Rusňáka zde navíc sjednotila svůj podíl a vlastní 100 % akcií.

Teplárna Šternberk je energoblok, který produkuje teplo a elektrickou energii pomocí vysoce účinného a ekologického zplyňování biomasy. Díky tomu je možné dodávat cenově dostupné teplo do průmyslových objektů i domácností a využívat obnovitelné zdroje.

Druhým splněným cílem bylo založení energetického fondu. Požadavek dostatečně kvalitního a bohatého portfolia se podařilo splnit a spuštění fondu tak nic nebrání.

Na první rok a půl provozu mám DRFG připraveno více než pět fotovoltaických elektráren s hodnotou 1,9 miliard korun. Fond se nachází ve finální fázi a na investování do něj se mohou těšit kvalifikovaní investoři. Sídlo bude mít v Lichtenštejnsku.

Solární energetika umožňuje investovat stabilně

Podle investiční skupiny Davida Rusňáka je investice do solární energetiky stabilní. Tyto zdroje navíc schvaluje Evropská komise a považuje je za standardní. Nevyskytují se dokonce žádné negativní aspekty, které by mohly ovlivňovat výnos. Solární elektrárny jsou závislé pouze na slunečním svitu, a proto se k výhodám řadí i nulové náklady.

DRFG do budoucna plánuje nadále investovat do energetiky, stabilizovat produkci elektrické energie a snížit nákladovou stránku. Konkrétně se jedná o elektřinu z obnovitelných zdrojů, jako jsou regulované zdroje v oblasti teplárenství a infrastruktury, slibující stabilní výnos z dluhopisů a dlouhou životnost.

 

Další články na téma: DRFG a David Rusňák

You may also like...