drfg dluhopisy investice

Investiční skupina a DRFG podílový fond i pro drobné investory

Celkové investice společnosti DRFG jsou již za hranicí 4 miliard korun a zaměřují se nejvíce na finančnictví, zdravotnictví, energetiku, telekomunikace a nemovitosti. Tato investiční skupina a její podílový fond s názvem DRFG UCITS Bond Fund je založený ve spolupráci s licencovaným fondovým manažerem. Jde o společnost CAIAC Fund Management spravující v lichtenštejnském knížectví fondy již od roku 2007, která spravuje 88 fondů s aktivy přesahujícími 700 milionů švýcarských frankům což je asi 15 miliard korun. Jeho investiční strategie má očekávaný čistý výnos pro klienty 3,5 % p.a.

Investice a dluhopisy DRFG

Důraz je kladen na linearitu a předvídatelnost výnosu. Investice jsou zejména do korporátních dluhopisů o vysokém ratingu a kredibilitě a do dluhopisů EU bank. Dluhopisy jsou regulovány a jsou přijaty k obchodování na regulovaných burzách EU. Tento fond je denominován do české koruny. Můžete zadat jednorázovou i pravidelnou investici a tento fond je vhodný i pro začínající a drobné investory, a to již od 100 korun měsíčně. DRFG UCITS Bond Fund je vysoce regulovaný fond vhodný jak pro drobné, tak i velké institucionální investory.

Lineární charakter fondu

Charakter tohoto fondu podtrhuje zejména jeho vedení v českých korunách. Investorům odpadají vícenáklady u případných konverzí koruna-euro a stejně tak odpadá riziko související se změnou daného kurzu. Pokud jde o možnost zainvestování a výběru peněz, probíhá každé dva týdny. Z hlediska přístupnosti k takto investovaným prostředkům mají investoři své peníze vázané mnohem kratší dobu, než je tomu v případě mnohých termínovaných produktů. Vedle tohoto fondu lze investovat i do nemovitostního fondu DRFG AIF Real Estate Fund se startovní částkou 10 500 korun. Minimální doporučená investiční doba je 3 roky. Investice jsou do komerčních nemovitostí, retailových a nákupních center s plánovaným cílovým čistým výnosem pro klienty 4–5 % ročně.

Zdroj: http://byznys.ihned.cz/c1-65207260-investicni-skupina-drfg-vytvari-lekarensky-retezec-do-rozvoje-nove-site-investuje-300-milionu

Další články na téma: DRFG a David Rusňák

You may also like...