co ovlivňuje životní pojištění

3 faktory, které ovlivňují cenu životního pojištění

Život máme jenom jeden a rozhodně bychom si o něj měli pečovat. Měli bychom jíst zdravěji, neměli bychom neustále podléhat pokušení v podobě rychlých, nezdravých občerstvení, rozhodně bychom měli přemýšlet i nad pravidelnou porcí pohybu. Pitný režim se do péče o své zdraví taky počítá a samozřejmě i kouření nebo alkohol přichází v úvahu.

Kromě toho, že se takto budeme starat o svůj život, bychom také měli mít neustále na mysli, že je nutné si vytvořit i nějakou pojistku na život, tedy takzvanou životní pojistku, která by nám pomohla například v těžké životní situaci nebo která by pomohla naší rodině, pokud by se s námi něco stalo.

Při zřizování takové pojistky se však musí dbát na různé faktory. Nezapomeňte zmínit vašemu pojišťovacími poradci všechny potřebné informace, které by nějak mohly ovlivnit to, jak vaše pojistka bude vypadat. Nezapomeňte sdělit hlavně následující informace, které jsou jakýmisi faktory, jež upravují pojistku jako takovou.

Kouříte?

Pokud budete vyplňovat dotazník, který se vztahuje na vyřizování vaší pojistky, rozhodně se setkáte s dotazem, zdali kouříte. Buďte, prosím, pravdiví a uveďte pravdivé informace. Právě kouření totiž může velice výrazně ovlivnit podobu vaší pojistky. Musíte se připravit na to, že kouření vám může přivodit nějakou vážnou nemoc, kterou je nutné do pojistky poznamenat.

Je či byla ve vaší rodině nějaká dědičná choroba?

Dále se vás budou ptát na to, jestli byla nebo nebyla ve vaší rodině nějaká choroba. Je nutné důkladně prozkoumat, zdali ano či ne, protože právě nemoci výrazně ovlivní vaši pojistku. Právě díky chorobám, které ve vaší rodině jsou, bude připravena pojistka přesně pro vás.

Žijete zdravě či nikoliv?

Nezdravý životní styl je nyní velice diskutované téma. V dnešním světě přibývá případů obezity, proto i nezdravý životní styl je nutné do pojistky poznamenat.

You may also like...