prumerny mesicni prijem

Jaký je průměrný měsíční příjem a kde berou nejvíc?

Průměrnou (hrubou) měsíční mzdu počítá Český statistický úřad z mezd, do kterých se zahrnují veškeré finanční “transakce”, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Pokud jde o průměrnou mzdu v Česku, v letošním prvním čtvrtletí se meziročně zvýšila o 4,4 procenta na 26 480 Kč. Po odečtení inflace je to o něco méně – o 3,9 procenta. Podle Českého statistického úřadu k růstu víc přispěla podnikatelská sféra. Střední mzda neboli mzdový medián činil 22 533 Kč a průměrnému platu se přibližuje stále rychleji. Pozitivní trend české ekonomiky, který vidíme v posledních třech letech, se projevuje nejen na rychlém poklesu nezaměstnanosti, ale už se začíná konečně přelévat i do mezd.

Hrubá mzda

Hrubá mzda zaměstnance bývá zpravidla sjednána v pracovní smlouvě, z ní se potom stahují veškeré odvody a zůstane Vám mzda čistá. Musíme však počítat s tím, že každý má jiné úlevy. To znamená, že dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou mohou obdržet na svůj bankovní účet jinou částku. Důvod je jasný, každý z nich má odlišné uplatnění daňových slev. To, jak vysokou částku obdrží zaměstnanec za vykonanou práci závisí na sjednané hrubé mzdě, a na jeho individuální životní situaci a množství uplatněných daňových slev. Třeba zaměstnanec, který má rodinu, má oproti bezdětnému lepší podmínky daňového zvýhodnění. Za stále se zvyšující mzdy může také nedostatek pracujících. Také to nutí podniky zvyšovat mzdy. Ve firemním sektoru mzdy stouply o 4,5 procenta, zatímco v nepodnikatelské sféře vzrostly o 4,1 procenta.

Pozitivní je, že roste průměrná mzda, ale ještě zajímavější a podstatnější je, že se zvyšuje i mediánová mzda. Znamená to, že růst mezd je rovnoměrněji rozdělený a netýká se jen omezeného okruhu odvětví nebo profesí. Mediánová mzda totiž rostla dokonce o 6,5 %, což je nejvíce za poslední téměř osm let. Nejvíce se průměrná mzda zvýšila v sektorech ubytování a pohostinství. A přidávalo se nejenom v soukromém sektoru, ale platy se zvyšovaly i ve veřejné sféře. Sice o něco pomaleji, ale nešlo o zanedbatelné zvýšení platů ve veřejné správě a zdravotnictví. Stranou tentokrát zůstalo školství, kde se příliš nevylepšily platy ani v loňském roce. Ve všech krajích mzdy rostly s výjimkou Prahy, kde jsou mzdy nejvyšší. Průměrná mzda v Praze klesla o 0,7 procenta.

You may also like...