Globálně vydělávají více muži. Proč je tomu tak?

Globálně vydělávají více muži. Proč je tomu tak?

V České republice si rozdílů mezi platem pro ženy a muže všímáme jen minimálně. Pokud je ale řeč o celém světě, jsou na tom ženy mnohem hůře. Průzkumy totiž ukázaly, že průměrně mají ženy až o 29 % méně než muži, a to mnohdy za stejnou práci. Kde se tato nerovnost v zaměstnání bere a jak jí můžeme zabránit? 

Muži na lépe placených místech 

Jak ukazují statistiky, které provádí EU, ženy a muži si v některých státech, obzvlášť mimo EU, nejsou rovni. To znamená, že ženy mají horší přístup ke vzdělání a některé pozice jsou pro ně tabu. Především se jedná o vysoké zaměstnanecké pozice, které obsazují muži a vydělávají tak v dané oblasti mnohem více. Evropská unie se tak snaží alespoň ve svých členských státech zavádět co nejvyšší rovnost, aby tyto rozdíly mohly být vymýceny.  

Když se ženy starají o děti 

Když se ženy rozhodnou přivést na svět dítě a věnovat se mu několik let, než je možné jej přihlásit do školky, vykonávají spoustu práce zadarmo. Péče o domácnost a rodinu žádné finance do domácnosti nepřináší, a proto ve výsledku mohou být ženy znevýhodněné. I když je stále možnost, aby se o dítě staral muž, porodem si žena musí projít sama, a i tento čas ji pracovně omezuje. V zemích, kde je porodnost vyšší se tak může výrazně projevit rozdíl v platech. Prohloubení rozdílu ještě více napomáhá to, že si stále v některých státech nejsou ženy s muži rovny a mají zde jiné podmínky.  

Ženy jsou pozadu s praxí 

S předchozím bodem souvisí také to, že ženy kvůli péči o děti nemají možnost získat tolik hodin praxe, jako jejich mužští kolegové. Jelikož je zaměstnanec ohodnocován často právě podle roků praxe, mohou být ženy ve značné nevýhodě. Pokud se žena rozhodne přivést na svět například dvě děti, nemá možnost dohnat svého kolegu, který se zaměstnání věnuje od vystudování střední nebo vysoké školy. V takovém ohledu je proto třeba ještě zapracovat na úlevách pro ty, kteří se rozhodnou zůstávat s dítětem doma. 

You may also like...