Co obsahuje smlouva o půjčce a proč je dobré na ni nezapomenout

Smlouva o půjčce, se kterou se můžete setkat i pod názvem smlouva o zápůjčce, může být podepsána jak mezi bankou a klientem, tak mezi fyzickými osobami, třeba i přáteli nebo rodinou. V tomto článku se dozvíte, jaké náležitosti by měly být ve smlouvě uvedeny, tak aby obě strany měly jasně sepsány podmínky, za jakých jedna druhé peníze nebo věc půjčuje, a to i pro případy sporu.

Smlouva v rodině nebo mezi přáteli 

I když vám může připadat zbytečné vytvářet smlouvu o půjčce, když si půjčujete mezi rodinou nebo kamarády, je dobré jednoduchou smlouvu podepsat vždy. Přestože se s druhou stranou dobře znáte a věříte si, sepsáním smlouvy o půjčce si stanovujete přesné podmínky a vyhnete se potenciálním budoucím neshodám.

V případě, že jedna ze stran nebude mít možnost plnit své závazky, může od ní druhá strana svůj nárok na základě smlouvy vymáhat. Proto je dobré přenést se přes pocit, že žádost o sepsání smlouvy může vzbuzovat nedůvěru. Můžete tak předejít mnohem závažnějším nedorozuměním nebo nepříjemným situacím.

Co by nemělo ve smlouvě chybět

Na internetu je k dohledání řada vzorů smluv, které můžete využít. Sepsání smlouvy o půjčce tak zvládne každý. Samozřejmě si ji můžete nechat vypracovat také právníkem nebo notářem. Ať už se rozhodnete jakkoliv, smlouva by měla vždy obsahovat tyto náležitosti:

  • obě strany/osoby – kdo půjčuje a komu
  • půjčovaná částka
  • forma půjčky – například jestli si peníze půjčujete najednou, nebo po více částkách rozložených v čase 
  • termíny splacení – jednorázové nebo po více částkách (tzv. splátkový kalendář)
  • případný úrok a jeho výše nebo informace, že půjčka je bezúročná 
  • sankce v případě nesplnění podmínek
  • kdy je možné odstoupit od smlouvy
  • datum podpisu, místo, podpisy

Podpisy na smlouvě můžete také nechat úředně ověřit, například na poště, obecním či krajském úřadě prostřednictvím služby Czech POINT. V takovém případě smlouvu předem nepodepisujte a vezměte si s sebou doklad totožnosti (ověření každého podpisu bude stát 30 Kč). Dokument může pro úplnou jistotu opět ověřit notář nebo advokát, kde je obvykle cena vyšší.

Pozor při splácení v hotovosti

Platby je lepší provádět převodem na účet, a to proto, že se splácení v požadovaném termínu stane nezpochybnitelným. Pokud však přesto zvolíte formu splácení v hotovosti, nezapomeňte sepsat potvrzení o tom, kdy byly peníze předány.

Půjčka od banky 

Jednou z možností, jak si půjčit peníze je i bankovní půjčka neboli úvěr. V takovém případě nemusíte vy myslet na smlouvu o půjčce, neboť ji připravuje banka přesně dle typu dané půjčky. Například u Komerční banky si můžete vybrat mezi osobní půjčkoukontokorentem nebo kreditní kartou. Samostatnou kapitolou jsou půjčky pro podnikatele.

You may also like...